Cene dostave

Standardni cenovnik usluga dostave

 

* Za sve pošiljke mase preko 50 kg, svaki naredni kilogram se naplaćuje dodatnih 16,89 dinara bez PDV-a.

Posebne usluge

 

 • za označenu vrednost na pošiljci naplaćuje se 0,80% od naznačene vrednosti pored standardnog cenovnika, a minimalno 40,00 dinara sa PDV-om
 • za sve otkupne pošiljke naplaćuje se 0,80% od iznosa otkupnine, a minimalno 40,00 dinara sa PDV-om
 • povrat potpisane otpremnice 40,00 dinara sa PDV-om
 • plaćeni odgovor 40,00 dinara sa PDV-om
 • SMS poruka 10,00 dinara sa PDV-om
 • osmočasovno angažovanje kurira 6.000,00 dinara (bez PDV-a) – Lični kurir
 • lična isporuka sa povratnicom 40,00 dinara sa PDV-om
 • dostava se vrši dva puta. Drugi pokušaj je uračunat u cenu usluge

Cenovnik usluge DAN ZA DAN

 • cene su izražene u RSD, bez obračunate takse za RAPUS (0,5%) i dodatka za gorivo (15%)
 • za pakete i pošiljke velikih gabarita primenjuje se takozvani volumenski obračun mase na način da se rezultat pomnožene visine, dužine i širine paketa/pošiljke u cm podeli sa brojem 6666. Dobijeni iznos će se smatrati težinom paketa/pošiljke u kilogramima
 • za navedene pošiljke zadržavamo pravo da obračunamo i primenimo, naručiocu usluge, volumenski obračun mase za bilo koji paket/pošiljku kod koje je volumenski obračun mase veći od stvarne mase paketa/pošiljke
 • za pošiljke kod kojih se stvarna masa razlikuje od prijavljene mase zadržavamo pravo korekcije cena nakon provere mase pošiljke
 • za pakete i pošiljke koje zahtevaju izdvojeno rukovanje (paketi teži od 32kg, paketi čija jedna od dimenzija prelazi 1,2m, paketi koji po pakovanju koje nije karton zahtevaju posebnu manipulaciju) standardna cena dostave se uvećava za 50%